Strategia organizacji przestrzeni roboczej

Workspace Statégie

Strategia organizacji przestrzeni biurowej polega na zdefiniowaniu typów powierzchni w Twoim biurze. Jest to etap następujący po konsultacjach w zakresie aranżacji, a przed przystąpieniem do prac projektowych.

Porównując ocenę obecnych pomieszczeń z analizą przyszłych potrzeb funkcjonalnych i technicznych, z uwzględnieniem ograniczeń danego budynku, opracowujemy plan funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację projektową.

Działamy skutecznie informujac i angażując w projekt Twoich pracowników tak, by ująć najważniejsze potrzeby i aspekty socjalne. 

Kontakt

Tétris Polska

+48 22 318 18 81


Tétris to Twój partner w tworzeniu powierzchni w modelu Design+Build, czyli od projektu do pełnej realizacji

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.