Przeprowadzki i mobilność

Zarówno w przypadku firm usługowych, jak i przemysłowych, analizujemy potrzeby naszych klientów i pomagamy im zaplanować nowe pomieszczenia poprzez wdrożenie wszystkich procesów zarządzania przeprowadzką.

Po sfinalizowaniu projektowej strategii w skali makro, wspieramy naszych klientów począwszy od ustalenia optymalnego planu działań aż po odbiór prac. Gwarantujemy przestrzeganie budżetu i harmonogramu aż do odbioru końcowego.

W tym celu pomagamy klientom w wyborze właściwych usługodawców, dbamy o płynne przygotowania na wczesnym etapie i koordynujemy pracę wszystkich zaangażowanych handlowców. Odpowiadamy za instalację mebli i wspieramy zarządzanie procesami inwentaryzacyjnymi.

Kontakt

Tétris Polska

+48 22 318 18 81


Tétris to Twój partner w tworzeniu powierzchni w modelu Design+Build, czyli od projektu do pełnej realizacji

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.